Ageris vinner Coops fortsatta förtroende

By
In Okategoriserade

Ageris, leverantör av outsoursad kundservice, vinner fortsatt förtroende från Coop

Ett samarbete präglat av öppenhet och utveckling där verksamhetens olika delar och nyckeltal utvecklats positivt under de senaste åren är skälen till att Coop väljer att förlänga samarbetet med Ageris. 

Ageris har sedan hösten 2013 för ansvarat för kundservicen för Medmera Bank, Coop kundkontakt, Coops medlemsprogram, Coops e-handel och KF:s medlemsservice. Efter en upphandling vintern/våren 2016 har Ageris vunnit förnyat förtroende för ytterligare en avtalsperiod. Cirka 50 personer på Ageris i Solna, Falun och Strömsund arbetar med uppdraget.

Sedan hösten 2013 har Ageris tillsammans med Coop bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete som syftat till att skapa en modern och lättillgänglig kundservice som genomsyras av Coop’s värderingar och som förstärker varumärket Coop. Arbetet påbörjades med att införa Ageris kvalitetsprocesser som under 2014 gav resultat i form av förbättrad tillgänglighet, kundnöjdhet och lösningsgrad. Under 2015 sattes försäljning i kundservice i fokus och i slutet av året fick Ageris chans att visa flexibilitet och förmåga att växa med bibehållen kvalitet då Coops e-handel, ökade sin försäljning kraftigt vilket resulterade i kraftigt ökande volymer till kundservice.

Under 2016 fortsätter utvecklingsarbetet med fortsatt fokus på försäljning i kundservice, införande av metoder och verktyg i syfte att öka avslutsfrekvensen och utveckling av det digitala kundmötet i samverkan med manuell kundservice.

På Coop ser vi fram mot att fortsätta den spännande utvecklingsresa vi påbörjat med Ageris” säger Kundservicechef Fredrik Engzell.

Efter en spännande upphandlingsprocess där vi fick se flera goda lösningsförslag landade vi till slut i att vi vill fortsätta det goda samarbetet med Ageris vilket känns riktigt bra” säger Susanne Berglund, Kundservicechef MedMera Bank.

Det är mycket glädjande att Coop ger oss förtroende att fortsätta den gemensamma resa vi är på. Vi är mycket stolta att vi får arbeta med Coops starka varumärke, och vi ser fram mot att fortsätta utvecklingen av kundservice och försäljning i kundservice i syfte att stärka Coops affär och varumärke.” säger Johan Johansson, vd Ageris Kontaktcenter AB.

Recent Posts
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.