Hållbart företagande

Ageris är ett tjänsteföretag inom kundservice, vi levererar outsourcingtjänster till primärt svenska företag med högt ställda krav på effektivitet och kvalitet. Bolagets ledning har som mål att företaget agerar hållbart, personal- och kundorienterat och Ageris hållbarhetsstrategi grundar sig i våra ägares direktiv, vår vision, mission och vår värdegrund. Med dessa områdens mål och värderingar har vi utarbetat en hållbarhetsstrategi.

Vi mäter för att förstå

Vi förstår att vår verksamhet är helt beroende av nöjda medarbetare och uppdragsgivare. Vi mäter därför medarbetarnöjdhet två gånger per år och uppdragsgivarnöjdhet en gång per år. Detta skapar en god bild över vilka områden vi kan arbeta med för att bli bättre och även upplevas som ett mer attraktivt företag. Vi mäter också 1000-tals enskilda kundupplevelser varje månad för att kunna arbeta med ständiga förbättringar och coacha på individuell nivå hos de medarbetare som har telefonen som redskap. Många av våra hållbarhetsområden mäts i dessa undersökningar och utgör grunden för ett ständigt förbättringsarbete och hjälper oss i vår strävan att bli lite bättre för varje dag.

Ageris hållbarhetsstrategi

I Ageris hållbarhetsstrategi har vi formulerat vad vi menar med ett hållbart företagande. Strategin utgörs av följande tre grundpelare: Finansiell, social samt ekologisk hållbarhet. Dessa ska genomsyra allt vi gör och vi arbetar kontinuerligt med att informera och utbilda våra medarbetare i frågor gällande strategin. I kolumnen till höger kan du läsa mer om varje del av vår hållbarhetsstrategi.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.