Social hållbarhet

Vi på Ageris har som mål att hjälpa unga personer över tröskeln till arbetsmarknaden och skapa en god plattform för en fortsatt karriär inom eller utanför Ageris. Vi vill genom strategiskt arbete ge ungdomar en stabil grund att stå på och utveckla sin förståelse kring vad som krävs för att lyckas i arbetslivet. Ageris har sedan start arbetat aktivt med att rekrytera unga vuxna och skapat arbetstillfällen till fler än 500 ungdomar. Vi kommer även i framtiden att fortsätta ge den målgruppen en chans att komma ut i arbetslivet och verka för att tröskeln till arbetsmarknaden inte ska vara alltför hög.

Jämställdhet

Vi tror på att ha individen i fokus och ge alla oavsett bakgrund och kön likvärdiga möjligheter till att skapa balans mellan privatliv och yrkesliv och att uppnå sina mål och drömmar. Alla anställda ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet och både kvinnor och män ska kunna förena arbete med föräldraskap.

I varje enskild rekrytering strävar vi efter att anställa den person som är bäst lämpad för jobbet, vilket innebär att vi tittar på kompetens och personliga egenskaper. I händelse av två likvärdiga kandidater, vill vi välja det lägst representerade könet eller minst representerad kulturell bakgrund.

Människor med speciella behov

Ageris vill ge människor med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet på arbetsplatsen där vi har respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten. Vi ser till att anpassa våra lokaler och har särskilda systemstöd så att arbetsuppgifter kan utföras.

Arbetsvillkor och kollektivavtal

Vår kultur genomsyras av en stark tro på att prestera väl och göra gott, och Ageris ska följa god affärssed och verka för att kollektivavtalet följs. För oss är det en självklarhet att all personal som arbetar på företaget ska beröras av kollektivavtal samt att vi följer branschföreningen Kontaktas riktlinjer. Vi följer dessa riktlinjer och regler för att skapa lojal personal som känner att Ageris är en arbetsgivare att lita på. Vårt mål är att alltid leva upp till våra samarbetsparters gemensamma överenskommelser och arbeta proaktivt för att utveckla dessa samarbeten. Vi engagerar oss gärna i branschfrågor och Johan Johansson, Ageris VD, är exempelvis ordförande i Kontakta.

Du kan även läsa om vår finansiella hållbarhet och vår ekologiska hållbarhet.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.