Kunskapsbank

Välkommen till Ageris Kunskapsbank! Här delar vi med oss av vår kunskap inom allt från kundservice och outsourcing till ledarskap och personlig utveckling. Vi hoppas att kunna inspirera dig, bidra med nya insikter och värdefulla tips som du har användning av i din verksamhet.

Whitepapers

Innehåll

Psykisk ohälsa är ett växande problem i både samhället och på många arbetsplatser. Det finns riskfaktorer och friskfaktorer som är bra att ha koll på och se vilka som finns i den egna organisationen. Att jobba med dessa bidrar till friska och välmående anställda samt ökad lönsamhet. Ladda ned vårt whitepaper nedan för att läsa mer om hur du kan öka frisknärvaron i din organisation.

Du får lära dig mer om:

 • Psykisk ohälsa
 • Riskfaktorer
 • Sjukskrivningar
 • Friskfaktorer
 • Konkreta tips och råd

Ladda ned

Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper
__

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

I och med att samhället förändras i en accelererande hastighet ökar kraven på förändring – både för individer och för organisationer. Förändringar bestående av teknologisk utveckling, konjunktursvängningar, politiska beslut, nya konkurrensförhållanden, globalisering och mycket mer påverkar oss alla och inte minst alla olika typer av organisationer.

För att kunna förbli konkurrenskraftiga har många organisationer insett att det bästa resultatet inte nås genom att äga hela produktionskedjan – utan snarare genom att specialisera sig och fokusera på verksamheten som är intäktsdrivande. Därför kan outsourcing vara en bra lösning.

Du får lära dig mer om:

 • Hur outsourcing uppkom
 • Drivkrafterna till outsourcing
 • Vilka fördelar som finns
 • Vad som är viktigt att tänka på innan man väljer outsourcing
Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper
_

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Försäljning är som alla vet vitalt för att ett företag ska lyckas. Utan affärer och kunder är det svårt för ett företag att leva vidare. Tidigare har försäljning och kundservice ofta skett på två olika avdelningar där den ena svarar på inkommande och den andra jobbar med utgående samtal. I takt med att produkter blir mer lika varandra och konkurrensen hårdnar ökar betydelsen av varumärket och försäljning inom kundservice blir allt vanligare.

När en kund kontaktar företaget via exempelvis telefon och har en fråga eller behöver hjälp med något, finns ett utmärkt tillfälle till merförsäljning. Kundservicemedarbetaren har då möjligheten att erbjuda kunden en ny eller kanske uppgraderad produkt i syfte att mersälja.

Du får lära dig mer om:

 • Hur du introducerar merförsäljning för medarbetarna
 • Vilka utmaningar som finns
 • Vad som är viktigt att tänka på
 • Fallgropar – och hur man undviker dem
 • Att tänka på vid rekrytering till kundservice
Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper
_

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Att mäta och följa upp kontinuerligt är viktigt i alla typer av organisationer och verksamheter. KPI:er (Key Performance Indicator) – nyckeltal – är ett kvantifierbart mått för att mäta nuläget för en viss process eller verksamhet. Via dessa mätpunkter kan man därefter bedöma hur väl det går för verksamheten och hur det ser ut i förhållande till organisationens mål.

Vi guidar dig i djungeln av nyckeltal och hjälper dig att förstå vad som är viktigt att mäta – respektive mindre viktigt. Undvik fallgropar och sifferkyrkogårdar och fokusera istället på de viktigaste nyckeltalen som hjälper dig att utveckla och förbättra verksamheten.

Du får lära dig mer om:

 • Vilka olika nyckeltal som går att mäta
 • Vilka är viktigast att mäta
 • Vad man bör tänka på
 • Fallgropar – och hur man undviker dem
 • Mäta på 3 olika nivåer: ledningsnivå, gruppnivå och individnivå
Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper
_

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Digital kundservice

De traditionella kundservicekanalerna som telefon och e-post har varit grundpelarna för kundservice i 20 år. Fortfarande sker majoriteten av kontakter med kundservice via dessa kanaler. Samtidigt har en explosion av mobilanvändningen skett, vilket ställer nya krav på kundservicen. Ett företags kanalstrategi för kundservicen måste anpassas för att möta de mobila kunderna där de befinner sig.

Att etablera en digital kanalstrategi är en komplicerad process där det ofta finns många motstridiga viljor inom föreraget. En alltför aggressiv digitalisering och automatisering riskerar att minska merförsäljningsaffärerna. Samtidigt riskerar man missad effektivisering, tappade kunder och lägre kundnöjdhet om man inte genomför det.

Du får lära dig mer om:

 • Digitalisering och digital kundservice
 • Hur man skapar en kanalstrategi
 • Olika digitala kundservicekanaler
 • Automatisering
 • Artificiell intelligens
Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper
_

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Ordet personalomsättning har en negativ klang i mångas öron. Kanske beror det på ett förändringsmotstånd, en rädsla för ökade kostnader, oro för sänkt kvalitet eller ett ökat arbete med ersättningsrekrytering och tillhörande utbildning?

Trenden bland yngre generationer är att man byter jobb allt oftare. Arbetsmarknaden har blivit rörligare, vilket har ökat personalomsättningen i många organisationer. Täta byten av jobb kan ha många grunder men vi hör ofta att det beror på någon typ av självförverkligande. Det kan vara antingen genom resor och upplevelser eller att man vill ha utveckling av sina kompetenser och färdigheter i en ny roll och kanske då också hos en ny arbetsgivare.

Du får lära dig mer om:

 • Frivillig och ofrivillig personalomsättning
 • Oundviklig och undvikbar personalomsättning
 • Dysfunktionell och funktionell personalomsättning
 • Vilka nackdelar finns med personalomsättning?
 • Vilka fördelar finns med personalomsättning?
 • Vad är optimal personalomsättning?
Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper
_

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

När en kund behöver hjälp från ett företags kundservice är enkelhet något kunden värderar högt – ofta allra högst. Enkelhet är att möta kunderna där de befinner sig och lösa deras problem så snabbt som möjligt.

Varför ska ni då ha kundservice i sociala medier?
Jo, för att era kunder befinner sig där. Det handlar inte bara om Generation Y, utan användare av sociala medier finns bland alla åldrar. 70 % av Sveriges befolkning använder sociala medier (Källa: Svenskarna och sociala medier 2016). 52 % använder exempelvis Facebook dagligen. 79 % av dessa uppger att de påverkas av kommentarer i sociala medier inför sina köpbeslut. (Källa: Interactive Intelligence).

Du får lära dig mer om:

 • Varför ni ska ha kundservice i sociala medier
 • Vilka verktyg som är viktiga att ha
 • 9 konkreta tips för kundservice i sociala medier
 • Trender
 • Framgångsfaktorer
Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper
_

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.