Agerismodellen: Lyckas med försäljning i kundservice

In Okategoriserade

Frukostseminarium 13 oktober – Tack till alla som deltog!

Torsdagen den 13 oktober anordnade Ageris ett frukostseminarium på temat ”merförsäljning i kundservice” där vi presenterade den väl beprövade Agerismodellen. Agerismodellen är en metod i 8 steg som beskriver hur vi skapade en lönsam kundserviceorganisation. Med metoden vänds synen från att kundservicen skulle vara en kostnadsdrivare, till att istället bli en intäktsdrivare.


Agerismodellen inkluderar följande 8 steg:

 1. Avdramatisera försäljning i kundservice
  Få medarbetarna att förstå att försäljning och kundservice är närmare besläktat än man kanske kan tro. Båda handlar om att tillfredsställa behov hos kunden och ge en god service. Är det verkligen god service att undanhålla kunden ett bättre erbjudande?
 2. Uppföljning
  Analysera er säljcykel för att säkerställa att det inte är jobbigt för en kund att bli eller vara kund hos er. Det är även viktigt med tät uppföljning för att kunna förbättra verksamheten och medarbetarna är i behov av att veta hur det går. Det viktigaste är att få medarbetarna att börja VÅGA FRÅGA – om frågan inte ställs är det omöjligt att mersälja.
 3. Feedback
  Behovet av feedback ökar vid alla typer av förändringar – speciellt när man involverar sälj. Medarbetarna behöver få återkoppling på sina prestationer ända ned på individnivå. Här är det viktigt att fokusera på positiva beteenden snarare än negativa.
 4. Belöning
  Att få muntlig eller skriftlig feedback kan göra mycket – men ofta blir resultaten ännu bättre när det finns någon typ av belöning för medarbetarna när de presterar utefter målen. Det behöver inte nödvändigtvis vara bonus i form av pengar. Ibland kan det räcka med att bli utsedd till veckans säljare alternativt att exempelvis ha ett poängsystem med en shop där man kan växla in poängen.
 5. Undvika fallgropar
  Vill alla typer av förändringsprocesser krävs mycket tålamod och en stark tro på att man kommer lyckas. Till en början kan resultaten svacka – men då är det som allra viktigast att fortsätta kämpa och hålla humöret uppe. Ringa in de positiva beteendena hos medarbetarna och fira uppfyllda delmål löpande.
 6. Fokusera på enkelhet
  De senaste åren har kunderna gått från att vilja ha en wow-effekt när de är i kontakt med kundservice till att premiera enkelhet. Fokusera därför på att göra det enkelt för dina kunder att kontakta dig och få ett problem löst snabbt eller en fråga besvarad inom en rimlig tid. Att slösa resurser på att hela tiden överträffa förväntan är inte lönsamt.
 7. ROI (Return On Investment)
  I en förändringsprocess är det viktigt med stöttning från hela organisation för att vara tydliga med att alla är med på tåget. Jämför utvecklingen över tid för att se att det går åt rätt håll. Många kan tro att vissa nyckeltal kommer att försämras i och med att försäljning implementeras i kundservice, men faktum är att de bästa säljarna har exempelvis lägre ärendetider (AHT) än genomsnittet. Genom att snabbt ringa in kundens behov och föreslå en lösning blir ärendetiden kortare.
 8. Vad du kan göra
  Utbilda inte ihjäl er! Det viktigaste är att komma igång och utvecklas under tidens gång. Det kan vara bra att alla medarbetare får någon slags grundutbildning i försäljning – gärna som en naturlig del i resterande utbildning. Rekrytering kan hjälpa, men det betyder inte att du behöver byta er hela organisationen. Ofta räcker det med en ny i teamet som är riktigt säljinriktad för att inspirera och dra med sig resten. Ha tävlingar med jämna mellanrum för att engagera ytterligare!

Merförsäljning i kundservice

Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper om merförsäljning i kundservice för att lära dig mer om Agerismodellen och dess olika steg.

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Recent Posts
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.