Öka frisknärvaron i din organisation

Arbetssjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska faktorer, också kallat psykisk ohälsa, är ett växande problem på många arbetsplatser och i samhället generellt sett. Psykisk ohälsa kan ha många olika orsaker då vi människor är olika känsliga och påverkas olika av påfrestningar. Några faktorer som vanligtvis påverkar den psykiska hälsan negativt är att inte kunna styra över sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att ha en obalans mellan privatliv och arbetsliv. En annan vanligt förekommande orsak är när en medarbetare upplever att den jobbar och sliter och sedan inte får någon – eller väldigt lite – uppskattning för prestationen.

Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper för att läsa mer om sjukfrånvaro och psykisk ohälsa samt konkreta tips för hur ni kan öka frisknärvaron i er organisation.

Du kommer att få lära dig mer om:

Psykisk ohälsa

Vad är psykisk ohälsa? Varför drabbas människor av psykisk ohälsa? Hur ser det ut i Sverige jämfört med övriga världen?

Riskfaktorer

Vilka är riskfaktorerna för att människor ska drabbas av psykisk ohälsa? Vilka varningstecken bör man vara uppmärksam på för att sätta in resurser i tid?

Sjukskrivning

Är sjukskrivning av en medarbetare alltid den bästa lösningen vid sjukdom? Vilka för- och nackdelar finns? Hur kan man använda FaR (fysisk aktivitet på recept) istället?

Friskfaktorer

Vilka friskfaktorer finns? Hur kan organisationen med hjälp av små förändringar minska sjukfrånvaron? Vilka friskfaktorer finns på individ-, grupp- respektive företagsnivå?

Så blir chefen en friskfaktor

Hur kan du som chef i ditt ledarskap bidra till en friskare organisation med minskad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro?

Konkreta tips

En guide i 6 steg som hjälper dig att öka frisknärvaron i organisationen och därmed öka lönsamheten.

Ladda ned ditt kostnadsfria whitepaper här

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.