Partners

Ageris har en sourcing- och partnerstrategi där vi samarbetar med en rad företag och organisationer inom olika områden. Detta ger oss ökad konkurrenskraft genom tillgång till expertkompetens, mindre kapitalbindning, skalbarhet och det gör att vi kan fokusera på vår egen kundleverans.

Altitude levererar plattform, plattformsdrift och teknisk utveckling av Ageris kontaktcentersystem. Partnerskapet innebär att Ageris kan ligga i teknikens framkant och erbjuda kvalificerade IT-resurser. För våra kunder innebär det möjlighet att utveckla avancerade självbetjäningstjänster, CRM-lösningar och kundanpassade integrerade lösningar som ökar effektiviteten och kvalitén.

Unionen är Ageris arbetstagarorganisation. Att omfattas av ett kollektivavtal innebär en rad fördelar. Det finns avtal som hanterar anställningsfrågor, anställningsformer, övertidsersättning, ledigheter, löneökningar och det innehåller också försäkrings- och pensionslösningar.

ProScheduler möjliggör pricksäker prognostisering och korrekt bemanning för Ageris verksamhet. ProSchedulers WFM-verktyg (workforce management) hjälper oss att på ett snabbt och smidigt sätt optimera vår resursplanering.

Anders Nilsson hos Grant Thornton är rådgivare i bolagsfrågor samt agerar företagets revisor.

Ageris är medlem i Kontakta som är en ideell branschförening för alla företag som arbetar med kundkommunikation på distans. Genom politikerpåverkan, engagemang i lagstiftningsfrågor, utveckling av affärsetiska normer och regler arbetar Kontakta för att hjälpa sina medlemmar att skapa och utveckla grundläggande förutsättningar för att genomföra ännu bättre affärer i framtiden.

Almega är Ageris arbetsgivarorganisation och förhandlingsspart för kollektivavtalet ”Callcenteravtalet” som Ageris tillämpar. Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

SEB är Ageris bank och partner kring affärs- och finansieringsfrågor.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.