Våra uppdragsgivare berättar – Bring Citymail

”Ageris är en lyhörd samarbetspartner som hjälpt oss att skapa en effektivare och proffsigare kundservice.”

– Linda Sjösten, kvalitetsansvarig

Förbättrad uppföljning, höjd kvalitet och lägre kostnader

Genom samarbetet med Ageris har vi fått bättre uppföljning av hur kundservice presterar i förhållande till våra målsättningar och genom löpande mätning av Nöjd Kund Index (NKI) har vi nu en bättre bild av hur kunderna uppfattar vår kundservice. Ageris är en lyhörd samarbetspartner som hjälpt oss att skapa en effektivare och proffsigare kundservice, säger Linda Sjösten kvalitetsansvarig.

Behov

Bring Citymail hade utmaningar med bemanningen av kundservice, vilket resulterade i en ojämn servicenivå och man saknade möjlighet att mäta och följa några av kundservicens centrala nyckeltal. Detta gjorde det svårt att mäta hur åtgärder i de bakomliggande postala processerna påverkade kundnöjdhet och volymer till kundservicen.

Lösning

Genom Ageris började man löpande mäta och följa nyckeltal så som ärendetider, servicenivå, samtalskvalitet och Nöjd Kund Index (NKI). Kunskapen om hur kunderna uppfattar Bring har ökat och kvaliteten i kundservice har kunnat förbättras och regelbundet säkerställas. Den information och det underlag som kundservice har genererat har sedan använts löpande i Bring Citymails eget förbättringsarbete.

Resultat

Samarbetet med Ageris har levererat ett positivt resultat. Bring Citymails servicenivåer hålls stabila och de har fått en förbättrad kontroll över kundservice-funktionen inom organisationen. Kundnöjdheten har ökat och man levererar nu mer korrekta volym-prognoser.

Vill du läsa om någon av våra andra uppdragsgivare?

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.