Våra uppdragsgivare berättar – Svensk Adressändring

”Genom samarbetet med Ageris har vi en kompetent partner som kontinuerligt levererar kundservice av hög kvalité, bra försäljning och lönsamma kunder.”

– Carin Andersson, VD

Kundservice som effektiv säljkanal

Genom samarbetet med Ageris har vi en kompetent partner som kontinuerligt levererar kundservice av hög kvalité, bra försäljning och lönsamma kunder. Ageris tillför oss också viktig kompetens och gör att vi kan utveckla våra tjänster i den riktning som marknaden efterfrågar säger Carin Andersson, VD.

Behov

Svensk Adressändring arbetar enligt en outsourcingstrategi. Vi undviker att binda eget kapital, vi får en skalbar verksamhet med rörliga kostnader och får tillgång till expertkompetens inom flera områden, bland annat kundservice säger Carin.

Lösning

Ageris har organiserat verksamheten i flera mindre team placerade på tre orter som delar på ansvaret för kundkontakterna och försäljningen. Ageris har även en specialistorganisation i Strömsund med flera medarbetare som har lång erfarenhet inom postala processer. I Strömsund arbetar man utöver telefoni även med textbaserad kundkommunikation som chatt och e-post samt skanning, ekonomifunktioner och utredningsarbete.

Resultat

Vid flyttanmälan januari 2014 så valde 85% att köpa eftersändning i samband med flytt. Januari 2016 är denna siffra 91%. I nära samverkan driver Ageris och Adressändring ett löpande utvecklings- och effektiviseringsarbete även inom andra områden förutom försäljning. Ett nära partnerskap, gemensamma mål och en sund affärsrelation är viktiga ingredienser för långvarigt framgångsrikt samarbete som överlevt många förändringar under över 20 år.

Säljfokus

Under de senare åren har Ageris målmedvetet arbetat med att öka försäljningen i kundservice. Några viktiga framgångsfaktorer är:

 • Nöjdkundmätning med uppföljning på individnivå och återkoppling i realtid till säljarna.
 • Kundsegmentering och identifikation redan i talsvar. Kompetensbaserad styrning för maximal försäljning.
 • Tävlingar varje vecka på individ-, team- och ortnivå där resultaten löpande kommuniceras.
 • Incitamentsystem som syftar till att klargöra vad som är viktigt och öka motivationen.
 • Säljgeneral som följer upp och coachar ledare i hela organisationen.
 • Ett rapportsystem som visar säljresultat med täta intervall.
 • Feedbackkultur för att stimulera motivation.
 • Riktad hjälp genom individuella utvecklingsplaner.
 • ”Peer-to-peer coaching” där de mest framgångsrika säljarna aktivt delar sina bästa råd med sina kollegor.
 • Fokus från hela företaget och uppdragsgivaren.
 • Ett socialt intranät för att på ett enkelt sätt kommunicera mål och resultat samt dela erfarenheter.
 • Fira segrar och sträva mot nya mål.

Vill du läsa om någon av våra andra uppdragsgivare?

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.