Våra uppdragsgivare berättar – Viking Line

”Ageris har tillfört flexibilitet, stärkt vår försäljning i kundservice och sänkt Viking Lines kostnader samtidigt som våra möjligheter att följa upp verksamheten har förbättrats.”

– Sören Helgosson, resetjänstchef

Förbättrad flexibilitet och utveckling av försäljning i kundservice

Genom samarbetet med Ageris har vi en kompetent partner som driver och utvecklar vår kundservice vilket betyder att vi på Viking Line kan fokusera på vår kärnaffär. Ageris har tillfört flexibilitet, stärkt vår försäljning i kundservice och sänkt Viking Lines kostnader samtidigt som våra möjligheter att följa upp verksamheten har förbättrats, säger resetjänstchef Sören Helgosson.

Behov

Viking Line hade före samarbetet med Ageris stora utmaningar med att hantera de säsongsvariationer i volymer som verksamheten har genom att resandet på Östersjön är väsentligt större under sommaren. Förutom utmaningen att upprätthålla en god servicenivå och korta svarstider under högsäsongen var det även utmanande att upprätthålla en jämn och hög kvalitet i samband med kundservice under hela året. Då Viking Line arbetar på en konkurrensutsatt marknad var  kundservice i fokus.

Lösning

Samarbetet inleddes 2012 med att Ageris tog ansvar för en delvolym och sommarvolymerna. Efter en tid gjordes en komplett verksamhetsövergång där ett antal medarbetare i Viking Lines kundservice kom över till Ageris och Ageris tog ett helhetsansvar för verksamheten. Verksamheten har effektiviserats genom införandet av Ageris produktions-, coachnings- och uppföljningsprocesser, flexibilitet har tillförts och arbetssätt med fokus på proaktivitet och försäljning har utvecklats.

Resultat

Samarbetet med Ageris har gett Viking Line en lyhörd och kompetent partner för utvecklingen av kundservice. Resultatet av samarbetet är stabila servicenivåer, förbättrad transparens kring vad som sker i kundtjänstfunktionen och ökad kundnöjdhet.

Vill du läsa om någon av våra andra uppdragsgivare?

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.