Håll koll på riskfaktorer för psykisk ohälsa

In Okategoriserade

Psykisk ohälsa – ett växande problem 

Psykisk ohälsa kan bero på flera olika faktorer, men till stora delar handlar det om olika missförhållanden som skapar stress hos en medarbetare. Övergripande handlar detta ofta om brist i kommunikation – från båda håll. Det är bra att känna till dessa faktorer och se till sin egen organisation – vilka riskfaktorer kan finnas hos er och era anställda? Gör en analys kring detta för att sedan arbeta fram en plan för hur ni kan jobba förebyggande med dessa.

Att kommunicera och ha en kontinuerlig öppen dialog mellan arbetsgivare och medarbetare gör ofta att många av dessa riskfaktorer kan undvikas. En medarbetare som känner sig trygg i sin roll, vet sina ansvarsområden och befogenheter, känner sig bekväm med att säga till om arbetsbördan blir för stor och ifrågasätta saker som inte känns bra resulterar i att många av dessa riskfaktorer kan elimineras och därmed minska risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Riskfaktorer:  Ökad risk för:                  
Spänt arbete Psykologisk störning, depressionssymtom, sjukskrivning för depression hos män
Höga krav Känslomässig utmattning, depersonalisering, depression, sömn- och psykologisk störning, förtidspension, sjukskrivning för depression
Låg kontroll Depressionssymtom, känslomässig utmattning, sömnstörningar, sjukskrivning för depression
Bristande stöd Depressionssymtom, känslomässig utmattning, sömnstörningar, självmord
Obalans ansträngning/belöningsobalans Depressionssymtom, sömnstörning, sjukskrivning för psykiatriska diagnoser
Små utvecklingsmöjligheter Depressionssymtom
Rollkonflikter Depressionssymtom, psykologisk störning, sjukskrivning
Mobbning Depressionssymtom, utmattningssyndrom, sömnstörningar
Katastrofupplevelser Depressionssymtom, utmattningssyndrom, sömnstörningar
Otrygg anställning Depressionssymtom, utmattningssyndrom
Skiftarbete Sömnstörningar

Öka frisknärvaron i din organisation

Vill du läsa mer om riskfaktorer och friskfaktorer på arbetsplatsen? Ladda ned vårt whitepaper nedan för att läsa mer om hur du kan öka frisknärvaron i din organisation.

Du får lära dig mer om:

  • Psykisk ohälsa
  • Riskfaktorer
  • Sjukskrivningar
  • Friskfaktorer

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Recent Posts
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.