Så blir du som chef en friskfaktor

In Okategoriserade

Friskt jobbat – allt att vinna

Ett bra ledarskap är avgörande för medarbetarnas psykiska hälsa. Det är därmed en viktig faktor i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa. TCO:s nya rapport ”Friskt jobbat – allt att vinna”, som bygger på statistik från SCB och Arbetsmiljöverket, visar att tjänstemän blir allt nöjdare med sina jobb – men också sjukare. Störst risk att drabbas av arbetsrelaterade besvär är, enligt rapporten, kvinnor – som i större utsträckning har arbeten där kraven är höga och den egna kontrollen låg.

”Det måste vara möjligt att förena arbete med livskvalitet i vardagen. Man ska inte behöva gå och längta efter pensionen för att man har det för stressigt när man arbetar. Vi måste skapa ett arbetsliv som tillåter både arbete och återhämtning samtidigt.”

– Eva Nordmark, förbundsordförande för TCO

En chef som friskfaktor karaktäriseras av:

 • Behandlar alla rättvist
 • Är stödjande och förstående
 • Möjliggör egen kontroll i arbetet
 • Ger balans mellan arbetsinsats och belöning
 • Sätter upp tydliga mål
 • Hjälper till att prioritera bland arbetsuppgifter när så önskas
 • Ger balans mellan arbete och fritid
 • Ger anställningstrygghet
 • Är transparent
 • Bidrar till medarbetarens utveckling
 • Är inkluderande
90%

Visste du att…

9 av 10 tjänstemän saknar stöd från sin chef att prioritera bland sina arbetsuppgifter?

Recent Posts
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.