9 steg – Så når du dina mål 2017

In Okategoriserade

Nytt år, nya möjligheter. Orden som uttrycks av många vid den här tidpunkten av året. Har du något nyårslöfte i år? Bra! Utan mål och mening är det svårt att veta i vilken riktning man ska och hur man ska utvecklas. Vi är många som har idéer och drömmar som vi vill förverkliga, men vi är allt färre som faktiskt kommer till skott och genomför dem. Att omvandla sina mål till handling är svårare än det kan verka. I en studie visar det sig att enbart 18 % av de som har nyårslöften lyckas genomföra dem.

Följ dessa 9 steg för att nå dina mål i år.

1. Varför?

Det första steget kan verka självklart. Ett mål sätts ju utifrån vad det är man vill uppnå. Men hur motiverad är du egentligen till att uppnå målet? Varför vill du uppnå just detta? Vad skulle det uppfyllda målet bidra med i ditt liv? Vilka är dina drivkrafter? Att ha detta klart för sig är viktigt för att man ska orka fokusera på målet även under motgångar.

2. SMART målsättning

SMARTA mål innebär att ett mål ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. Att formulera mål på detta sätt har visat sig öka chansen att det faktiskt genomförs. Målet ska alltså vara tydligt formulerat, det ska vara mätbart i form av siffror, andelar eller liknande, det ska vara accepterat av alla inblandade, det ska vara möjligt att uppnå samt slutligen tidsbestämt – alltså att det ska uppnås inom en viss tidsram.

3. Långsiktigt och kortsiktigt

Målet kan till en början verka långt bort och nästan ouppnåeligt. Därför är det bra att använda sig utav delmål eller milstolpar. Formulera först det långsiktiga målet och dela därefter upp det i olika delmål som du kan nå på vägen mot det stora målet. Att uppnå något och kunna bocka av det – stort som smått – ger en härlig tillfredsställande känsla och ger ny energi till att fortsätta kämpa.

4. Avsätt tid

Ditt mål kommer förmodligen kräva någon slags prestation från din sida. En prestation är resurskrävande – ofta i form av tid och fokus. Avsätt därför rimlig tid för att fokusera på att nå nästa milstolpe och gör upp en plan inklusive en tidsplan. Om du får in det i din vardag och i dina rutiner är chansen att du lyckas betydligt större.

5. Hur kan du misslyckas?

I arbetet att ta fram en plan för hur du ska lyckas nå ditt mål kan det vara bra att vända på det hela för att få ett nytt perspektiv. Tänk så här: Hur skulle du gå tillväga för att totalt misslyckas med ditt mål? Anteckna det och arbeta utifrån det fram en plan på hur du ska göra det exakt motsatta, vilket då förmodligen kommer resultera i att du lyckas nå dina mål.

6. Fokusera på dina styrkor och använd dem

Vilka är dina absolut starkaste sidor och hur kan du använda dem på vägen till målet? Tänk vitt och brett – dina styrkor behöver inte vara uppenbart kopplade till det du vill åstadkomma. Var kreativ och kom på hur du kan dra nytta av dem ändå!

7. Ta hjälp av andra

Ensam är inte stark. Berätta för nära och kära i din omgivning vad det är du vill åstadkomma. Om de är medvetna om det kan du lättare finna stöttning när du stöter på en motgång eller motivationen brister. Du kanske rentutav behöver hjälp av någon med något som du själv inte klarar av. Det är skillnad på att vara beroende av någon och att behöva någon – var inte rädd för att be om hjälp!

8. Var beredd på motgångar

Vägen till måluppfyllelse är sällan spikrak uppåt. På vägen kommer det ske saker som gör att du stundvis tappar motivationen eller modet. Det är svårt att helt och hållet undvika, men om du redan från början är förberedd på eventuella motgångar kan du tackla dem betydligt bättre när de väl kommer. Gör gärna en riskanalys i början för att vara medveten om vad som kan gå snett och tänk redan då på vad du exempelvis kan påverka i förebyggande syfte och hur du ska hantera saker som du faktiskt inte kan påverka.

9. Fira längs vägen

Fira delvinster och milstolpar! Det här kan vara något av det viktigaste för att få dig att inte tappa lusten. Sätt upp delmålen med så pass korta mellanrum att du får fira kontinuerligt och känna bekräftelsen av att ha kommit en bit på vägen. Hur stort steg det ska vara mellan varje delmål bör du anpassa efter dig själv och basera på hur ofta du behöver uppmuntran för att inte falla ned i svackor och tappa motivationen.

Lycka till med dina målsättningar och din måluppfyllelse under 2017.

Glöm dock inte bort att behålla en bra balans mellan arbete och fritid!

Recent Posts
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.