Våra tjänster
 • Kundservice

  Ageris hjälper dig att utveckla kundkontakten via flera kanaler som exempelvis telefon, chatt, talsvar, e-post, brev och webb.

 • Försäljning

  Vi arbetar ofta med kundservice och försäljning i kombination i våra uppdrag där stort fokus ligger på merförsäljning vid inkommande samtal.

 • Backoffice

  Ageris tar resultatet av ett kundärende eller en försäljning hela vägen in i mål - från första kontakt till avslutat ärende.

 • Varför outsourcing?

  Skälen för outsourcing kan variera beroende på företag och situation - ofta ökad kvalitet och minskade kostnader.

Ageris levererar kundservice, försäljning och administration med hög kvalitet för uppdragsgivare med höga målsättningar. Med hjälp av kompetent personal, beteendebaserade metoder för samtalsanalys, väldefinierade processer  och ett kraftfullt IT-stöd levererar Ageris sammansatta lösningar som ger tillväxt, nöjda kunder och kostnadsbesparingar. Ageris har kompetensen, metoderna och verktygen som krävs för skapa nya och större värden för våra uppdragsgivare.

Outsourcing

Vid en outsourcing tar Ageris ansvar för en eller flera funktioner inom kundservice, administration, försäljning eller andra närliggande områden. Tillsammans med dig som uppdragsgivare utarbetar vi strategier för att nå högsta möjliga lönsamhet i samtliga kundkontakter.

På Ageris värnar vi om den mänskliga kontakten, vi arbetar aktivt med innehållet i samtal och kundkommunikation och vi använder modern metodik och teknik för att säkerställa resultat, kvalitet, tillgänglighet och servicenivå. Ageris erbjuder kompletta kundservicetjänster med manuella och automatiska tjänster där era kunder får just den service ert företag önskar.

Verksamhetsövertagande

Vid ett verksamhetsövertagande tar Ageris över en existerande verksamhet inklusive personal. Om den ort där verksamheten finns passar in i Ageris tillväxtstrategi kan även ett övertagande av lokaler vara del av överlåtelsen. Då ett avtal om verksamhetsövertagande tecknas kommer parterna överens om effektiviseringar och kostnadsreduktioner som Ageris som leverantör åtar sig att leverera. I samband med de effektiviseringar Ageris åtar sig att göra får er personal möjlighet att utvecklas i andra uppdrag och personal som annars skulle vara övertalig får möjlighet att i stället utvecklas i sitt arbete.

Kunskapsbank – Läs våra kostnadsfria whitepapers

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.