Försäljning

Ageris arbetar med försäljning av olika typer av tjänster och produkter med hjälp av olika kanaler såsom inkommande telefoni, utgående telefoni och chatt. Försäljning och orderstorlek är ofta ett av de mest centrala nyckeltalen som uppdragen och medarbetarna mäts på. Det må vara olika typer av försäljning och olika kanaler men det som är gemensamt för all typ av framgångsrik försäljning i kontaktcenter är:

 • personal med rätt attityd och som får en god utbildning
 • kvalificerad ledning/coachning
 • kvalificerade metoder för samtalsanalys och utveckling av kunddialogen med syfte att maximera önskat utfall
 • plattformsstöd för uppföljning av säljresultat och effektiv utgående försäljning
 Exempel på säljaktiviteter är:
 • försäljning och merförsäljning vid inkommande telefoni, mail, chatt
 • nyförsäljning med hjälp av utgående telefoni
 • lojalitetsskapande aktiviteter såsom utgående välkomstsamtal
 • med hjälp av chatt hjälpa kunder som tvekar att trycka på köpknappen
 • förlängning av kundkontrakt, uppföljning av utskick och kundundersökningar genom utgående samtal
 • ”Win-back-” och ”Anti-churn-” aktiviteter med syfte att vinna tillbaka och behålla kunder
 Helhetssyn på kundservice och försäljning

Då Ageris arbetar med såväl kundservice och försäljning för sina uppdragsgivare har Ageris mycket goda förutsättningarna att utveckla försäljningen vad gäller resultat, kvalitet, kostnad och skapa långsiktig kundnöjdhet. Att arbeta med såväl kundservice som försäljning ger flera möjligheter:

 • förutsättningar att arbeta med kundens hela engagemang och uppdragsgivarens hela erbjudande i varje kontakt
 • genom att Ageris har djup kompetens kring uppdragsgivarens produkter och tjänster och tillgång till nödvändiga stödsystem kan Ageris se till att beställningen slutförs och/eller kunden omedelbart kommer igång med sin tjänst i samband med en försäljning
 • med personal som har djup kompetens om tjänsterna har Ageris goda förutsättningar att arbeta kvalificerat med antichurn (på såväl inkommande som utgående samtal) och winback (utgående)
 • Ageris kan erbjuda en kostnadseffektiv försäljning och proaktiv kundvård genom att utbildningsbehovet för specifika kampanjer minskar

Sammantaget ger detta goda förutsättningar att bidra till våra uppdragsgivares försäljning på telefon och web, skapa en hög kundnöjdhet och långsiktig kundlojalitet.

Michaela-Kundtjänst-Ageris
Micaela, kundtjänstmedarbetare på Ageris

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.