Varför outsourcing?

Ageris arbetar för uppdragsgivare från olika branscher som media, bank och korthantering, detaljhandel, post/logistik, webbhandel, resor och bilbranschen.

Våra uppdragsgivare kommer från olika branscher och kan ha olika skäl till att outsourca:

  • Man kan ha en fastlagd outsourcingstrategi med syfte att skapa en skalbar verksamhet med rörliga kostnader där man får tillgång till expertkompetens inom kundservice och samtidigt undviker att binda eget kapital.
  • Man söker hjälp i att hantera stora och snabba förändringar i samband med att företagets affär flyttar till nätet och kundernas krav och förväntningar på kundservice förändras.
  • Volymerna till den egna kundtjänsten minskar i samband med den digitala omställningen till nivåer där det inte längre går att bedriva verksamheten med tillräckligt hög flexibilitet och effektivitet.
  • Det finns ett behov av att investera i kundservice. Budget finns men i kombination med anställningsstopp ger outsourcing möjlighet att möta verksamhetens behov.
  • Krav på besparingar på 20-40% samtidigt som kravet på försäljning i samband med kundservice ökar.

Skälen för outsourcing kan variera enligt ovan men gemensamt för våra uppdragsgivare är:

  • Man söker en lyhörd partner som har förmåga att följa med i och leda förändringar.
  • Man efterfrågar högkvalitativ, effektiv och lönsam kundservice, support och försäljning på distans.
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.