Varför väljer företag idag outsourcing?

In Okategoriserade

Den största anledningen till att många företag idag väljer att outsourca en del av sin verksamhet är för att minska företagets kostnader. Genom att överlåta en viss process till en extern aktör – som ofta är specialister inom det området och kan göra det både bättre och effektivare – kan företagets kostnader för processen minska.

Att lägga ut aktiviteten till en extern specialist innebär också ofta stärkt kompetens och högre kvalitet. Eftersom den externa aktören har just den processen som sin kärnverksamhet innehar de ofta specialistkunskap, optimerade processer och den senaste teknologin. Genom att det outsourcade verksamhetsområdet både minskar i kostnader och får förbättrad kvalitet kan företagets konkurrenskraft öka på marknaden.

Med en mer slimmad organisation kan företaget i fråga fokusera mer på sin egen kärnverksamhet och utveckla den kompetensen för att öka intäkterna. Med outsourcing kan en fast kostnad omvandlas till en rörlig, vilket gör organisationen mer flexibel och anpassningsbar efter olika förändringar i exempelvis konjunktur, företagsklimat och efterfrågan.

  • Kompetens

Eftersom outsourcing-företaget har verksamheten i fråga som sin kärnverksamhet är de ofta experter inom området och kan utföra uppgiften effektivare och bättre.

  • Kostnadsbesparingar

Det här brukar vara ett av de största incitamenten för företag som väljer outsourcing. Kostnaderna minskar vanligtvis eftersom outsourcingföretaget har expertkompetens inom sitt område och är effektivare än uppdragsgivaren själv.

  • Ökad vinst

Att minska kostnaderna är ett bra sätt att öka vinsten på, eftersom en insparad krona är värd mer än en inarbetad.

  • Flexibilitet

Vissa delar av ett företags verksamhet utsätts för fluktuationer när det kommer till behov beroende på säsong, tid på dygnet eller konjunkturer. Med ett outsourcingföretag kan man lättare anpassa sig efter dessa variationsförändringar. Verksamheten blir mer skalbar och flexibel på detta sätt. En outsourcingpartner har ofta flera olika uppdragsgivare och kan lättare placera arbetskraften där den behövs utan att behöva säga upp och anställa personal vid behovsvariationer.

  • Ökad kvalitet

Outsourcingföretaget besitter en expertis inom området och kan därför fokusera på att öka kvaliteten och effektivisera hela processen.

  • Rörliga kostnader

När man outsourcar en delverksamhet kan en fast kostnad omvandlas till en rörlig. Detta gör att man inte betalar för mer än man behöver och slipper onödiga överskott i produktionen.

  • Frigöra tid

I och med att man outsourcar en del av verksamheten frigörs tid till att fokusera på kärnverksamheten som genererar intäkter och på att förbättra denna.

”Med en mer slimmad organisation kan företaget i fråga fokusera mer på sin egen kärnverksamhet och utveckla den kompetensen för att öka intäkterna.”

Outsourcingens ABC

För att kunna förbli konkurrenskraftiga har många organisationer insett att det bästa resultatet inte nås genom att äga hela produktionskedjan – utan snarare genom att specialisera sig och fokusera på verksamheten som är huvudsakligen intäktsdrivande: företagets kärnverksamhet. Därför kan outsourcing vara en bra lösning. Ladda ned vår kostnadsfria guide där vi har samlat allt du behöver veta om outsourcing.

Du får lära dig mer om:

  • Drivkrafterna till outsourcing
  • Varför företag väljer outsourcing och fallgropar att undvika
  • Vad som är viktigt att tänka på innan man väljer outsourcing

Ditt namn*

Företag*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Recent Posts
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.