Så undviker du outsourcingens fallgropar

By
In Okategoriserade

outsourcing att tänka på

Går ni i tankar kring att outsourca en del av er verksamhet till en extern samarbetspartner? Outsourcing har många fördelar, men det finns även fallgropar som är bra att ha koll på för att undvika dem. Nedan listar vi sex saker som är viktiga att tänka på vid outsourcing för att lyckas.

 1. Identifiera kärnverksamheten

  Identifiera kärnverksamheten för att förstå vad det är ni ska lägga ert fokus på. Identifiera därefter andra delar av verksamheten som är resurskrävande men inte direkt kopplade till kärnverksamheten. Sådana verksamhetsdelar är ofta bra att outsourca för att kunna fokusera på kärnverksamheten.

 2. Välj rätt fokus 

  Vad är anledningen till att ni vill outsourca den valda delverksamheten? Måste kvaliteten öka? Kostnaderna minska? Har ni svårt att hitta rätt kompetens? Hamnar den på efterkälken på grund av tidsbrist? Fokusera på mer än bara pris och kostnadsbesparingar. Det kan verka smart att välja den leverantör som har lägst pris, men det är viktigt att få en helhetsbild och inte enbart stirra sig blind på priset.

 3. Hitta rätt samarbetspartner 

  Välj en samarbetspartner med liknande företagskultur som ert företag. Det kommer att underlätta samarbetet och förmodligen resultera i ett bättre resultat. Det är viktigt att partnerskapet är med någon som man känner förtroende för och trivs med. Däremot behöver ni och outsourcingpartnern inte tänka identiskt i allt – oliktänkande och diskussioner driver på utvecklingen.

 4. Ställ krav på utveckling 

  Fråga om och kravställ utveckling inom områden som exempelvis digitalisering, automatisering, förbättring och utveckling inom området. Ställ krav på leverantören om förslag på en affärsmodell som stimulerar och motiverar till utveckling.

 5. Skapa en helhetsbild

  Tänk större än bara en liten delverksamhet som ska outsourcas. Finns det kringliggande funktioner som skulle vara gynnsamma att outsourca tillsammans med den andra delverksamheten för att skapa större effektivitet? Ett större åtagande för outsourcern innebär även att möjligheterna för effektiviseringar av hela processflöden ökar.

 6. Följ upp och utveckla 

  Med en tydlig kravställning och en klar målbild blir det lättare att kontinuerligt följa upp och utvärdera samarbetet. Vilka mål ska uppnås och vilka nyckeltal ska mätas? Hur presterar outsourcingföretaget i jämförelse med när ni hade verksamheten inhouse? Vad kan utvecklas vidare för att blir ännu bättre?

Vill du lära dig mer om outsourcing och ta del av värdefulla konkreta tips?

Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper här.

Outsourcingens ABC

Recent Posts
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.