Film Interviews

Johanna, 29 år, berättar om sin roll som Operations Manager på Ageris

Micaela, 21 år, berättar om sin roll som kundtjänstmedarbetare på Ageris

Sandra, 27 år, berättar om sin roll som teamledare på Ageris

Kevin, 27 år, berättar om sin roll som kundtjänstmedarbetare på Ageris

Markus, 26 år, berättar om sin roll som teamledare på Ageris

Anna, 24 år, berättar om sin roll som säljare på Ageris